top of page
Microscope_edited.jpg
Fertility Award -2020
Fertility Award -2020

ІІІ місце у номінації Fertility Awards Summer school of reproductologist (Стамбул) за дослідження:

Спосіб оптимізації підготовки ендометрію в циклах з переносом кріоконсервованих-відтаяних ембріонів

Ретроспективне спостережливе  когортне дослідження  на першому етапі

Перспективне рандомізоване дослідження  на другому етапі

Опис

На  першому етапі дослідження з  розглядом  137 трансферів кріоконсервованих-відтаяних ембріонів (КЕТ) був продемонстрований негативний вплив  низького показника компактизації ендометрію (ПКЕ) на частоту клінічних вагітностей (ЧКВ): 33,7% та 78,4% при ПКЕ≤1 та ПКЕ>1 відповідно (р<0,05).  

На другому етапі у 78 пацієнток з ПКЕ≤1 в день запланованого КЕТ було відмінено відтавання ембріонів, проведено імуногістохімічне дослідження ендометрію на експресію BCL-6, проведено корекцію перед проведенням наступного КЕТ, що збільшило ефективність лікування в 2 рази у пацієнток з ПКЕ≤1.

Мета дослідження

Збільшити ефективність КЕТ в програмах ЕКЗ.

Гіпотеза дослідження

Умовою успішної імплантації ембріону в циклі КЕТ  може бути зменшення товщини ендометрію в секреторній фазі - компактизація ендометрию (КЕ). При відсутності КЕ в день КЕТ раціонально відмінити відтаювання ембріонів, провести імуногістохімічне дослідження ендометрію на рівень експресії BCL-6. При аберрантній експресії BCL-6 планувати КЕТ із застовуванням а-ГнРГ протягом 2 місяців, що може покращити результат лікування.

Що вже відомо? 

Товщина ендометрію в кінці проліферативної фази ≥7 мм є позитивним маркером настання вагітності (Liu, 2018), а товщина ендометрію в день КЕТ не є предиктором настання вагітності (Griesinger, 2018). 

Зміна товщини ендометрію з періоду пізньої проліферативної фази до дня КЕТ та його вплив на ЧКВ є мало вивченими. Головною причиною порушення КЕ є прогестеронрезистентність. BCL-6 (протеїн B-клітинної лімфоми-6) є основним медіатором прогестеронрезистентності (Evans-Hoeker,2016). Використання а-ГнРГ протягом 2 месяців перед КЕТ понижує експресію BCL-6 у пацієнток з ендометріозом, ідіопатичним чинником безпліддя, достовірно покращує ЧКВ (Likes,2019). 

Що зроблено в рамках даного дослідження? 

Поазник компактизації ендометрію (ПКЕ) в кріопротоколі визначали за допомогою УЗД як співвідношення товщини ендометрію в пізню проліферативну фазу до товщини в день проведення КЕТ.

На першому етапі 137 КЕТ були розділені на групи в залежності від ПКЕ: група А (n=51) ПКЕ>1; група В (n=86) ПКЕ≤1; ЧКВ склала 78,4% та 33,7% в групі А та В відповідно (р<0,05). 

На другому етапі пацієнтам з ПКЕ≤1 (n=78) у день запланованого КЕТ відміняли віддаювання ембріонів, проводили пайпель біопсію з імуногістохімічним дослідженням ендометрію щодо рівня експресії BCL-6. У 49 пацієнтів (62,8%) було виявлено аберрантну експресію BCL-6 (група С), їм призначали а-ГнРГ протягом двох місяців перед КЕТ.  Групу D (n=29) склали пацієнти з від’ємною, низькою експресією BCL-6 (HSCORE≤1,4), які пройшли стандартну підготовку до  кріопереносу. ПКЕ>1 в день КЕТ склав 89,7% та 34,5%, ЧКВ - 83,7% та 37,9% в групах C, D відповідно (р<0,05).

   

      

Попередні публікації (резюме, обзори робіт колег)

У дослідженні  (Barker,2009) не було кореляції між ЧКВ и КЕ. Вимірювання товщини ендометрію проводили заздалегідь до призначення прогестерону, що не відтворювало справжню КЕ. У дослідженні Haas,2019, де оцінка товщини ендометрію проводилася безпосередньо перед призначенням прогестерону, ЧКВ була істотно вищою у пацієнтів з КЕ. 

Новизна даного дослідження

Використання ПКЕ як неінвазивного тесту ефективності КЕТ.

          

Інтелектуальна власність

ПКЭЕ≤1 був використаний як маркер прогестеронорезистентності, показання для відміни КЕТ, BCL-6 тестування ендометрію та відповідного лікування.

Структура, об’єм, тривалість дослідження

 

Дослідження складалося з двох етапів. На першому етапі (01.06.2018-07.12.2018) було включено  137 КЕТ. Проводилося ретроспективне спостережливе когортне дослідження впливу ПКЕ на ЧКВ. На другому етапі (1.01.2019-13.03.2020) перспективного рандомізованого дослідження 78 пацієнтам з ПКЕ≤1 відміняли КЕТ, проводили діагностику, корекцію прогестеронрезистентності.

Учасники/матеріали, методи

На першому етапі були включені кріопротоколи із замісною гормонотерапією, без неї та із застосуванням а-ГнРГ, естрадіол валеріату, 6-денним призначенням  ін’єкційного прогестерону 50 мг/добу, вагінального мікронізованого прогестерону 200 мг/добу; КЕТ в модифікованому природному циклі з мікронізованим прогестероном 200 мг/добу. КЕТ при товщині ендометрію <7мм не проводилися. В день КЕТ вимірювали товщину ендометрію трансвагінальним УЗД, вираховували ПКЕ.

На другому етапі були включені кріоцикли з відсутністю хронічного ендометриту, патології порожнини матки, товщиною ендометрію ≥7 мм у пізню проліферативну фазу, вік <38 років, наявність бластоцисти на перенос.

Імуногістохімічне дослідження BCL-6 було проведено на системі детекції UltraVision,  клон LN22; HSCORE>1,4 вважали аберрантною експресією BCL-6. Ендометрій був отриманий шляхом пайпель біопсії у період ЛГ+6-ЛГ+10.

Обмеження та причини для дотримання обережності

 

Невелика група учасників.

 

Висновки

Вимірювання рівня прогестерону в день КЕТ не є ефективним маркером рецептивності, секреторна трансформація ендометрію може відбуватися і в умовах аномально низької концентрації прогестерону (Usadi, 2008). ПКЕ є неінвазивним скринінг-тестом результату ЕКЗ.

             Надмірна експресія ароматази та BCL-6 є причинами прогестеронорезистентності та асоціюються з тими ж запальними протеїнами STAT3, IL-6, Kras, SIRT1. Проведені дослідження вказувають на неефективність використання інгібіторів ароматази при прогестеронрезистентності. А ось застосування а-ГнРГ є ефективним в обох випадках патологічної експресії (Miller, 2012), тому ми не вважаємо за потрібне тестуваи пацієнтів на рівень експресії ароматази. Висока частота (62,8%) виявлення аберрантої експресії BCL-6 в групі ПКЭ≤1 може свідчити про  недіагностований ендометріоз, який присутній у 50% жінок з безпліддям (Meuleman C, 2009).

 Дати дослідження

1.06.2018 - 13.03.2020

bottom of page