top of page

Fertility Awards 2018

 І місце у номінації Fertility Awards (Барселона) на 34-ому

щорічному з’ї зді Європейської асоціації репродукції людини та ембріології

(ESHRE) за дослідження щодо застосування інгібіторів окситоцину у

пацієнтів з високою частотою субендометріальних скорочень в програмах

запліднення in vitro

Тема: Застосування інгібіторів окситоцину у пацієнтів з високою частотою субендометріальних скорочень у програмах ЕКЗ

Перспективне рандомізоване групове контрольоване дослідження

Період дослідження

1.06.2016 - 1.03.2018

Опис

У дослідженні  117 кріоциклів з переносом бластоцист 5-6 доби культивування вивчено вплив частоти субендометріальних скорочень (СЕС) на частоту клінічних вагітностей (ЧКВ), проведена оцінка ефективності застосування інгібіторів окситоцину (ІО). ЧКВ знижувалася зі зростанням частоти  СЕС
(76,9%, 77,3%, 50%, 5% в групах  >1 СЕС/хв; 1,1-2 СЕС/хв; 2,1-3 СЕС/хв;  >3 СЕС/хв відповідно). 

ЧКВ у пацієнтів з частотою >2 СЕС/хв без застосування ІО склала 35%, після призначення ІО – 71,4%, що покращило  ефективність лікування у  2 рази.

Мета дослідження

Збільшити  ефективність лікування безпліддя методом ЕКЗ.

     Гіпотеза дослідження

Висока частота СЕС в день переносу ембріонів (ПЕ) може погіршувати ефективність лікування ; застосування ІО може покращувати результат лікування

     Що вже відомо?

       Незважаючи  на великі досягнення в галузі ембріології, генетики, мало дослідженими залишаються чинники імплантації ембриону. ПЕ може супроводжуватися його експульсією (Knutzen V., 1992), зміщенням ембриону в межах порожнини матки від дна в напрямку шийки через високу скорочуваність субендометріального шару міометрию, що  може значно  знизити ЧКВ (Cenksoy P., 2014). ІО атосибан знижує скорочуваність  матки поза вагітністю, а також не здійснює негативного впливу  на розвиток ембріону, що доведено на моделях тварин та людині (Pierzynski P., 2007).

     Що було зроблено в рамках даного дослідження?

       Пацієнти були розділені на групи в залежності від кількості скорочень  за 1 хвилину : <1 СЕС/хв - група А; 1,1-2 СЕС/хв - група В; 2,1- 3 СЕС/хв - група С;  >3 СЕС/хв – група D. ЧКВ знижувалася зі зростанням частоти скорочень: 76,9%, 77,3%, 50%, 5% відповідно в групі A, B, C, D (р=0,044 в групі А та С; р=0,005 в групі В та С), що свідчить про достовірне зниження  результативності при частоті >2 СЕС/хв. Групи А,В,C,D не відрізнялися за кількістю перенесених ембріонів (1,77±0,12; 1,7±0,08; 1,78±0,09; 1,8±0,4). Після застосування ІО у пацієнтів з частотою >2 СЕС/х ЧКВ збільшилася у 2 рази (35% без введення та 71,4% після введення).

     Попередні публікації (резюме, обзори робіт колег)

       В дослідженні R. Fanchin середня частота СЕС на 2-у добу після аспірації ооцитів склала 4.3 ± 0.1 СЕС/хв на відміну від отриманих нами результатів 2,15 ± 0,1 СЕС/хв. Відмінність даних пояснюється тим, що наше дослідження проводилося в кріопротоколах, при більш низьких показниках естрадіолу та  більш тривалому застосуванню  прогестерону.

     Новизна даного дослідження

       Застосування інгібіторів окситоцину у пацієнтів з високою частотою субендометріальних скорочень збільшує частоту клінічних вагітностей.

     Інтелектуальна власність

       Встановлено критерії застосування ІО у пацієнтів з безпліддям в програмах ЕКЗ.

     Структура, об’єм, тривалість дослідження

       Перспективне групове рандомізоване контрольоване дослідження  117 кріоциклів. Було виключено 5 пацієнтів з антагоністичними, локальними скороченнями через важкість їх підрахунку.

       Дослідження складалося з  2 етапів. На першому етапі вивчався вплив  частоти СЕС на ЧКВ, були сформовані наступні групи: <1 СЕС/хв - група А (n=13); 1,1-2 СЕС/хв - група В (n=44); 2,1- 3 СЕС/хв - група С (n=40); >3 СЕС/хв – група D (n=20). На другому етапі проводили оцінку ефективності застовування ІО атосибану (ТРАКТОЦИЛ, Ferring GmbH) у пацієнток, котрі не завагітніли групи С, D з частотою > 2 СЕС/хв, (n=28), які склали  групу дослідження. Групу контроля (n=60) в оцінці ефективності застосування  атосибану  склали пацієнтки групи D, С до застосування ІО.

     Учасники/матеріали, установки, методи

       Критерії включення: вік <38 років, ПЕ в кріоциклі, індекс маси тіла 18,5 - 30 кг/м2, відсутність на УЗД, гістероскопії анатомічних змін матки, товщина ендометрію >7 мм, наявність двох бластоцист високої якості на 5-6 добу культивування, неускладнений ПЕ. Кріопротоколи  проводилися в умовах ановуляції із застосуванням агоністів ГнРГ або  естрадіолу валеріату та 6-денного застовування прогестеронів. Для оцінки СЕС трансвагінальне УЗД матки проводилося у сагітальному фіксованому положенні з 4-хвилинним  відеозаписом за 1 годину до процедури ПЕ. Підрахунок частоти СЕС проводили після 3-кратного прискорення  відеозапису за допомогою програми VIDEO.CONVERTER.

       Пацієнткам групи дослідження вводили Трактоцил внутрішньовенно в 2 етапи: до ПЕ болюсно в дозуванні 6,75 мг та відразу після ПЕ в дозуванні 37,5 мг/5 мл протягом 3 годин.

     Обмеження та причини для дотримання обережності

       Обмеженням є невелика група участників.

     Висновки

       Згідно низці досліджень існує пряма кореляція між частотою СЕС та рівнем  естрогенів, а також від'ємна кореляція з рівнем прогестерону. Але у  частини пацієнток з високим прогестероном в лютеїнову фазу циклу спостерігається дуже висока частота СЕС (L.Zhu, 2012), що свідчить про неефективність збільшення  прогестеронової підтримки в зменшенні частоти СЕС, а також застовування  бетаагоністів, нестероїдних протизапальних препаратів (Bernabeu R, 2006). Головним регулятором СЕС є окситоцин. В дослідженні Moraloglu О., 2010 ІО атосибан застосовували у пацієнток при першій спробі ЕКЗ. А в дослідженні  Chou P, 2011 при повторних порушеннях імплантації. В обох дослідженнях отримали  достовірне зростання ЧКВ, імплантації, зниження невиношування. Недоліком обох рабіт є відсутність чітких критеріїв для застовування ІО, не вимірювалася частота СЕС.

bottom of page